top of page
Original.png
Original on Transparent.png

We are the sub-division that will deal with the office sector for Banks and Insurance.

We have ideas to involve the best companies in the sector in projects dedicated to the office sector, which we believe are very interesting, educational and innovative.

From 01 01 2023 to 31 12 2023 we will choose the companies to support and to involve in the projects we designed to find for them new customers, new markets and therefore turnover.

Мы - подразделение, занимающееся офисным сектором для банков и страховых компаний.

У нас есть идеи по привлечению лучших компаний отрасли к проектам, посвященным офисному сектору, которые мы считаем очень интересными, образовательными и инновационными.

С 01.01.2023 по 31.12.2023 мы выберем компании для поддержки и участия в проектах, которые мы разработали, чтобы найти для них новых клиентов, новые рынки, и следовательно - товарооборот.

Jesteśmy pododdziałem zajmującym się sektorem biurowym dla Banków i Firm ubezpieczeniowych.

Mamy pomysły na zaangażowanie najlepszych firm z branży w projekty dedykowane sektorowi biurowemu, które uważamy za bardzo ciekawe, edukacyjne i innowacyjne.

Od 01 01 2023 do 31 12 2023 będziemy wybierać firmy, które będą wspierać i angażować się w zaprojektowane przez nas projekty, aby znaleźć dla nich nowych klientów, nowe rynki, a tym samym zwiększyć obroty.

Mes esame poskyris, kuris užsiims Bankų ir Draudimo įmonių biurų sektoriumi.

Turime idėjų kaip įtraukti geriausias įmones į biurų sektoriui skirtus projektus, kurie mūsų manymu yra labai įdomūs, edukaciniai ir novatoriški.

Nuo 2023 01 01 iki 2023 12 31 mes pasirinksime įmones, kurias remsime ir įtrauksime į naujai paruoštus projektus. Padėdami jiems rasti naujų klientų, rinkų ir didinti apyvartą.

bottom of page